Friday, 21 September 2012

FIRMAN ALLAH vs HADITH : KEMANA ANDA? ANTARA KEBENARAN DAN KEPALSUAN:

SALAH SIAPA?? DIRI SENDIRI ATAU IKUT-IKUTAN."  HADITH  YANG DIRIWAYATKAN  MELEBIHI FIRMAN AL QURAN DIWAKTU BACAAN KHUTUBAH" BENARKAH INI AJARAN  RASULLULAH S.A.W.  


Bismillah-hir-rahman-nir-rahim

"Ya Allah, Limpahkanlah kerahmatan keatas Junjungan ku, Nabi Muhammad s.a.w, Para Nabi dan Para Rasul, serta umat Islam terdahulu dan juga yang terkemudian, limpahkanlah kerahmatan kepada kedua ibubapa kami,  kedua mertua kami serta berikan kami kerahmatan Mu Ya Rahman Ya Rahim."

Kisah yang ingin saya bentangkan kepada para sahabat sekalian. adalah kisah berhubung dengan "hadith" yang tersusun dikamar-kamar anda serta yang menjadi pegangan dan rujukan anda semua. Setiap "mazahab" mempunyai kerangaka dan ikutan masing-masing mengikut Imam mereka. Begitulah dunia Islam selepas kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. Setiap dari mereka samaada yang rapat mahu pun yang jauh begitu juga dengan sekadar mendengar kata kata  orang,  tidak ketinggalan musuh peribadi  baginda Rasullulah dan juga musuh Allah yang amat membenci akan Al Quran sentiasa bersedia untuk memesongkan apasaja ajaran yang dibawa olih Baginda s.a.w. Maupun dari yang nyata begitu juga dengan yang 'ghaib' sentiasa mencari ruang untuk mencelah bagi menyelewengkan apa yang ditutunkan didalam Al Quran. Begitulah sifatnya mereka didalam memerangi Al Quran dan ajaranya.

M17-47:  Kami (Allah) lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan engkau, tatkala mereka mendengarkan engkau, dan tatkala mereka berbisik-bisik, (iaitu) tatkala orang zalim itu berkata: "Tidaklah yang kamu ikuti ini, melainkan seorang laki-laki yang kena sihir". 
17-48:  Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu; maka mereka menjadi sesat, lantas mereka tidak menemukan jalan. 

Mari kita lihat kisah dibawah ini berhubung dengan puteri Baginda Fatimah .

FATIMAH AL-ZAHRA

Fatimah al-Zahra as (ucapan Alaiha Salam [as] sila rujuk misalnya dalam Sahih Bukhari, Juzuk 5, hadith 368, dan 546) adalah puteri kepada Rasulullah s.a.w. Ibunya Khadijah iaitu isteri Rasulullah s.a.w yang pertama dan amat dikasihinya. Tentang bondanya Khadijah, Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang bermaksud: “Empat wanita yang terbaik ialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiah binti Muzahim isteri kepda Firaun.” [Muhibuddin al-Tabari, Dhakha'ir al-Uqba fi Manaqib Dhawi al-Qurba, hl. 42; Al-Hakim alam al-Mustadrak, Juzuk 3, hlm. 157].

Hadith yang dinukilankan atau dikatakan disabda oleh Baginda Rasullulah amat keterlaluan. Sifat hadith yang dikatakan ini seolah-olah baginda membelakangkan  Allah SWT didalam ketetapan berhubung dengan kedudukan puteri Baginda.Tidakkah  ini berlawanan dengan sifat baginda sendiri? Kalau kita kaji selidik ketika ini tidakkah Shiyah bermula dengan Faitmah?

Mengapa diberikan Nama Fatimah?
Menurut Imam Ali al-Ridha AS nama “Fatimah” diberikan oleh Rasulullah s.a.w :-
Fathimah as dan para pengikutnya terpelihara dari api neraka. 
Imam Ja’far al-Sadiq AS berkata:
” Rasulullah s.a.w bersabda kepada Ali AS: Tahukah kamu nama mengapa nama Fatimah diberikan kepadanya? Ali menjawab: Mengapa dia diberikan nama itu?
Dia (Rasulullah s.a.w) bersabda:
Kerana dia dan golongannya akan diperlihara dari api neraka.”
“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kalian daripada kekotoran (rijsa), wahai Ahlul Bayt dan menyucikan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam ayat di atas ( mereka mendakwa ayat ini ditujukan kepada Fatimah),:
 Fathimah as adalah salah seorang daripada Ahlul Bayt Rasulullah s.a.w dan Allah SWT telah menyucikan Fathimah as dari sebarang dosa-dosa, bermakna Fathimah as adalah seorang yang ‘maksum’ – pendapat sesetengah ulama Ahlul Sunnah. [Sila baca Riwayat hadith al-Kisa]
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
“Fatimah adalah sebahagian daripadaku. Barang siapa yang membuat dia marah, akan membuat aku marah.” [a-Bukhari, Jilid II, hlm.185]

Kisah didalam satu riwayat :-(Sekiranya Fatimah bt Rasullulah seorang yang maksum seperti didakwa kenapa pertistiwa dibawah ini berlaku )

 Setelah wafatnya Rasulullah saw, Sayyidah Fatimah bertengkar dengan Abu Bakr mengenai Fadak, yang seharusnya menjadi miliknya dari warisan Nabi saw, Fatimah marah dan tidak akan berbicara dengan Abu Bakr sampai akhir hayatnya karena Abu Bakr tidak memberikan Fadak kepadanya. Kenapa Abu Bakr tidak memberikan tanah Fadak tersebut sedangkan Umar bin Abd Aziz saat menjabat sebagai khalifah mengembalikan kembali tanah Fadak ke keturunan Sayyidah Fatimah as?
Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
“Pada malam aku diangkat ke langit (mi’raj), aku melihat di pintu syurga tertulis bahawa Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, Allah mengasihiku, dan Hasan, dan Husayn sofwatullah (sari yang terbaik dari Allah), Fatimah Khiratullah (sesuatu yang terbaik dari pilihan Allah), laknatullah ke atas mereka yang membenci mereka.” [Tarikh al-Baghdadi, Juzuk 1, hlm. 259]
i. Didalam Al Quran Allah SWT berfirman bahawa Nabi Muhammad seorang yang "buta huruf" tidak tahu membaca dan menulis, dimana kebenaran yang "dikatakan "dari Rasullulah ini??
ii. Adakah Rasullulah akan menjatuhkan hukum 'melaknat"dari  Allah tertimpa bagi mereka yang membenci Fatimah , Hasan dan Husin?
iii. dan adakah ini salah satu dari kebesaran Allah SWT yang ditunjukkan kepada Baginda sewaktu mikraj?Kalau benar sabda Baginda begini kenapa Abu Bakar mengingkari Rasullulah dan bertelagah dengan Fatimah? Tidakkah Abu Bakar memahami 'sabda" ini??
iv. adakah Rasullulah s.a.w mengadakan-adakan cerita menidakkan beliau seorang yang buta huruf?
v. Tidakkah sifat ini berlawanan dengan Al Quran 
Yang dinyatakan secara terangan olih Allah SWT  adalah ayat dibawah ini : Surah Al Isra:-

Surah Al Isra Ayat : 1
17-1:  Subhana (Maha Suci Dia/Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad saw) pada suatu malam dari al-Masjidi'l-Haram ke al-Masjidi'l-Aqsa, yang telah Kami (Allah) berkati sekelilingnya, agar Kami (Allah) perlihatkan kepadanya (Muhammad saw) sebahagian daripada tanda-tanda Kami (Allah). Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat).  

17-47:  Kami (Allah) lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan engkau, tatkala mereka mendengarkan engkau, dan tatkala mereka berbisik-bisik, (iaitu) tatkala orang zalim itu berkata: "Tidaklah yang kamu ikuti ini, melainkan seorang laki-laki yang kena sihir". 
17-48:  Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu; maka mereka menjadi sesat, lantas mereka tidak menemukan jalan. 

Mereka menyatakan ada ayat-ayt al-Qur'an yang memang ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi; ada sahabat-sahabat yang lari ketika peperangan, melakukan perkara yang tidak diingini oleh Islam. Dan jika diperhatikan secara rasional tanpa Asabiyyah, tidaklah semestinya semua sahabat Nabi yang 'ratusan ribu' itu adil dan amanah, kerana celaan al-Qur'an itu ditujukan juga kepada mereka.

.Memang ada dari kalangan yang dinamakan sahabat, seramai lima belas orang, yang telah cuba membunuh Nabi sendiri selepas peperangan Tabuk di Aqabah (lihat Musnad ibn Hanbal, Beirut, 1943, Jilid 5, hal.428-9

Kebanyakan hadith yang dikatakan disabda olih Rasullulah kebanyakannya amat bertentangan dengan Al Quran serta berlawanan dengan sifat peribadi Baginda s.a.w sendiri. Berhubung dengan perilaku puteri baginda iaitu Fatimah, apa yang dinyatakan didalam hadith amat berlawanan dengan peribadi atau sifat yang diajarkan kepada anak-anak baginda agar mengikut ajaran Al Quran. Kalau hadith ini disandarkan ia menunjukkan bahawa Fatimah tidak mempunyai perilaku terbaik terhadap Abu Bakar, iaitu sahabat kepada ayahandanya Rasullulah. Disinilah banyak "sabda" yang berlawanan begitu juga dengan hadith ketika baginda 'mikraj'. Sangat lemah dan mementing diri sendiri.
Macammana kita hendak mengikut 'hadith' yang dikatakan "disabda" olih Rasullulah. Perlu diingat sekiranya 'kata-kata" itu tidak dilafaskan olih Baginda..apakah hukumnya kepada mereka yang menyampaikan dan menjadikan dahlil . Tidak kah ini bersifat ' memfitnah" terhadap Baginda Rasullulah??.
Kita difahamkan melalui hadith bahawa Fatimah mengasaskan fahaman Shiah..kalau diikutkan hadith hadith diatas dengan sendirinya  umat Islam yang menolak fahaman "shiah " telah tertolak dari suruhan yang dikatakan dari Rasullulah s.a.w.Dengan itu dimana kedudukan anda??yang tidak sealiran dengan "fahaman" mereka?

Saya kira ini merupakan post terakhir berhubung "hadith" yang ingin saya sampaikan kepada kalian, selainnya terpulanglah kepada anda semua. Yang ditinggalkan atau yang diwasiatkan kepada Umat selepas kewafatan  Baginda ialah agar umatnya MENGIKUT AL QURAN DAN SUNNAH RASUL". 

Ikhlas : Cahaya Al Majid
3 comments:

 1. Siapakah Penghulu Wanita di Syurga?
  Siapakah Penghulu Pemuda di Syurga?
  Siapakah lelaki dan Wanita yang Allah nikahkan mereka di langit terlebih dahulu sebelum di Bumi?

  Sembahyang tidak sah jika tidak berselawat ke atas baginda dan keluarga baginda.

  Kamu mengatakan bahawa sikap fatimah terhadap abu bakar adalah kasar dan tidak menghormati Abu Bakar dan ini bertentangan kerana nabi tidak mengajarkan Fatimah jadi kurang ajar.

  Perhatikan baik-baik. Apakah apabila fatimah menuntut haknya kamu katakan ia sebagai kurang ajar? Sungguh Fatimah hanya menuntut haknya sahaja.

  Jika Al Quran memerintahkan kepada Orang-orang beriman agar meninggalkan sedikit harta kepada waris supaya waris tidak meminta-meminta apabila kematian, apakah kamu fikir Rasulullah tidak berbuat demikian. JIka kamu bersetuju bahawa Rasullah itu adalah Al Quran yang berjalan, sudah tentu kamu tahu Rasullulah tidak akan melakukan sesuatu apa pun yang bertentangan dengan Al Quran dan sudah tentu tentang harta untuk waris pasti Rasul tinggalkan sedikit kepada warisnya supaya tidak meminta-meminta.

  sebagai orang yang beriman, sudah tentu kamu meyakini bahawa sesuatu yang Allah telah tetapkan mempunyai keutamaan di akhirat, maka sudah pasti ia mempunyai keutamaan di dunia.

  Maka perhatikanlah
  Siapakah Penghulu Wanita di Syurga?
  Siapakah Penghulu Pemuda di Syurga?
  Siapakah lelaki dan Wanita yang Allah nikahkan mereka di langit terlebih dahulu sebelum di Bumi?

  ReplyDelete
 2. Nabi Nuh bertawasul kepada keluarga Rasulullah

  Bacalah dengan hati yang terbuka

  http://zadandunia.blogspot.com/2013/08/nabi-nuh-as-bertawasul-kepada.html

  ReplyDelete
 3. ANTARA FIRMAN ALLAH DGN HADIS -
  YG MANA BENER YG MANA PALSU..??

  Kamu neh gerenti Geng Syiah yg taksob kuat mempertahankan hak2 Fatimah Zaharah dgn Tok Imam Ali. Perebutan Tanah Fadak antara Fatimah Zaharah dgn Mr Burn itu hanya perkara kecil, yg ngak masuk dlm agenda utama Imam Mahdi dlm menerajui Kebangkitan Islam DiAkhirul Zaman.. Kalo Geng Syiah mahu bolot Tanah Fadak tersebut dipersilakan rebutlah sendiri...

  Bagi Imam Mahdi Sejati, Tanah Pusaka Nabi SAW diMekah yg seluas lk 13 ekar itu dulu paling utama yg mahu dibebaskan, dibersehkan. Setelah kebangkitan Imam Mahdi diMekah, mengapa Kaabah wajib dibersehkan..?? Sebab dlm Tanah Pusaka Nabi SAW 13 ekar itu, disitulah terletaknya Kaabah yg mana dibawahnya telah dicemarkan dikotorkan oleh Puak 28 Kapir Kurasy & the 3 Gengs... Kemudian baru diagih2kan hak2 kepada Ahlulbait2 yg berhak...

  ..... RATU ADIL SEJATI MENGKHABARKAN - ALLAHU'ALEM .....

  ReplyDelete